ОБУЧЕНИЕ

Приемаме за обучение различни породи кучета на възраст от 8 до 20 месеца.
Предлагаме обща дресировка - за всички породи кучета, специална дресировка (подбират се кучета с походящ за обучението характер), защита, охрана на обекти, обучение за лов на пернат дивеч и обучение за покриване на sch и ipo.
Просторните ливади около нас ни дават добри възможности за спокойно обучение, а в питомника има пътека с препятствие.
Видовете обучение и условиятa се намират в нашия ценоразпис.