ЦЕНИ

 

Ц Е Н О Р А З П И С
НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ В ПИТОМНИКА ЗА КУЧЕТА „ДОБИНИК”

1.  ДЕНОНОЩИЕ В САМОСТОЯТЕЛНА КЛЕТКА
/ДЕНЯТ ЗА ПРИЕМАНЕ И СДАВАНЕ СЕ СМЯТАТ ЗА 1 ДЕН/
5 лв.
2.  ДЕНОНОЩИЕ  В ОТОПЛЯЕМА С ЕЛ.УРЕД КЛЕТКА 15 лв.
3.  ЦЕНА НА ХРАНА ЗА ДЕНОНОЩИЕ 2 лв.
4.  ДВУРАЗОВА РАЗХОДКА ДНЕВНО ПО 30 МИНУТИ /ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА/ 3 лв./ден
5.  ТРАНСПОРТ НА КУЧЕТО ОТ И ДО ПИТОМНИКА ЗА ГР. БУРГАС  В ЕДНА ПОСОКА 10 лв.
6.  ЦЕНА НА КЛЕТКА ЗА НАД  3 МЕСЕЦА 100 лв./мес.
   
   
ОБУЧЕНИЕ
   
1.  ОБЩА ДРЕСИРОВКА
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 50 ДНИ  /ПОСЛЕДНИТЕ 3 ДНИ ОТ ДРЕСИРОВКАТА СА 
В ПРИСЪСТВИЕ НА СОБСТВЕНИКА
500 лв.
2.  ЗА ЗАЩИТА
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 50  ДНИ
500 лв.
3.  ОБЩА ДРЕСИРОВКА + ЗАЩИТА
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 70 ДНИ
800 лв.
4.  ЗА ЛОВ НА ПЕРНАТ ДИВЕЧ
/ВКЛ.ОБЩА ДРЕСИРОВКА/
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 6 МЕС.
2000 лв.
5.  ЗА ПОКРИВАНЕ НА "SCH" И "IPO"
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 МЕС. 
/ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ И ТАКСИТЕ
ЗА ИЗПИТА СА ЗА СМЕТКА НА
КЛИЕНТА И НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ
В ЦЕНАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ/
1500 лв.