УСЛОВИЯ

 

П Р А В И Л Н И К
ЗА РЕДА ПРИ ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА КУЧЕТАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ В ПИТОМНИКА ДОБИНИК

ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛНИКА СА РЕГЛАМЕНТИРАНИ В НАРЕДБА 41 НА НВМС ОТ 10.12.2008 Г. В СИЛА ОТ 01.07.2009 Г.

I РАЗДЕЛ - ПРИЕМАНЕ НА ЛЮБИМЦИТЕ
1. ПРИЕМАТ СЕ САМО ЗДРАВИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ОБЕЗПАРАЗИТЕНИ КУЧЕТА С ГОДИШНА ВАКСИНА И БЕЗ КОЖНИ ПРОБЛЕМИ.
2. ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ВСЯКО ЖИВОТНО  В ДОГОВОР МЕЖДУ СТРАНИТЕ СЕ ВПИСВАТ:
-ИМЕ, АДРЕС И ТЕЛ. НА СОБСТВЕНИКА;
-ИМЕ, ПОРОДА, ВЪЗРАСТ, ПОЛ И ОСОБЕНИ БЕЛЕЗИ НА КУЧЕТО;
-ХРАНА - ОТ ПИТОМНИКА  ИЛИ ОТ ДОМА;
-ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТА ЗА ДВУРАЗОВИ РАЗХОДКИ НА КУЧЕТО.

II РАЗДЕЛ - ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТАТА В ПИТОМНИКА
1. ВСЯКО ЖИВОТНО СЕ НАСТАНЯВА В САМОСТОЯТЕЛНА  КЛЕТКА.
2. ХРАНАТА Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ СОБСТВЕНИКА ИЛИ ОТ ПИТОМНИКА. ТЯ Е ПЪЛНОЦЕННА И В КОЛИЧЕСТВА СПОРЕД УКАЗАНИЯТА НА СОБСТВЕНИКА.
3. БРОЯТ И ЧАСЪТ НА ХРАНЕНЕТО Е СПОРЕД ЗАЯВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИКА.
4. ОСИГУРЕН Е ПОСТОЯНЕН ДОСТЪП ДО ПРЯСНА ВОДА.
5. ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА СЕ ОСИГУРЯВА ДВУРАЗОВА РАЗХОДКА ПО 30 МИНУТИ  ДНЕВНО.
6. КЛЕТКИТЕ, ХРАНИЛКИТЕ И ПОИЛКИТЕ СЕ ПОЧИСТВАТ ЕЖЕДНЕВНО И СЕ ДЕЗИНФЕКЦИРАТ С МЕДИЦИНСКИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ НА 7 ДНИ И ПРИ ОСВОБОЖДАВНЕ НА КЛЕТКАТА.
7. ОСИГУРЕНО Е ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ ДОГОВОР С ВЕТЕРИНАРНО ЗАВЕДЕНИЕ. РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА, ОСВЕН АКО ТОЙ ОБЯВИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО НА ЖИВОТНОТО, ЧЕ САМ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Е ДА ГО УВЕДОМИ ПРИ ПЪРВИТЕ СИМПТОМИ НА ЗАБОЛЯВАНЕ НА КУЧЕТО.
8.  ПОДДЪРЖА СЕ ТЕЛ. ВРЪЗКА СЪС СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ДВЕТЕ СТРАНИ.

III РАЗДЕЛ - ПРЕДАВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ
1. КУЧЕТАТА  СЕ ПРЕДАВАТ НА СОБСТВЕНИКА ПРЕЗ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ПИТОМНИКА. 
2. ИЗДАВА СЕ ФАКТУРА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ УСЛУГИ ПО ОБЯВЕНИЯ ЦЕНОРАЗПИС.